مجتمع مسکونی بهار

نیاوران - زعفرانیه

نام کارفرما: آقای مهندس جهانیان

کاربری: مسکونی – 62 واحدی

محصولات استفاده شده:

مجتمع-بهار

گالری تصاویر: