Asfora

این گروه کلید های روشنایی شیک و براق برای زندگی روزمره هستند.
این گروه مجموعه ای از کلید های روشنایی، دیمر ها، پریز های برق، سوئیچ های ارتباطی و کنترل کننده های کرکره برقی هستند.