بیمارستان مهدی کلینیک

تهران - توحید

نام کارفرما: شرکت محب سلامت

کاربری: بیمارستان

محصولات استفاده شده:

بیمارستان مهدی کلینیک

گالری تصاویر: