مجتمع مسکونی

نیاوران - درازشیب

نام کارفرما: آقای مهندس قشلاقی

کاربری: مسکونی – 65 واحد

محصولات استفاده شده:

مجتمع-مسکونی-قشلاقی

گالری تصاویر: