فایل های CAD و سه بعدی Multi9 Auxiliary Contact OF